آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

آیندگان ما را به‌سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟ 3,214

آیندگان ما را به‌سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟

وب‌سایت ترجمان – ترجمه علی حاتمیان: چشمانتان را ببندید و سوار بر ماشین زمان به سال ۲۱۱۵ سفر کنید. چه می‌بینید؟ قطعاً تغییرات تکنولوژیکِ بسیاری را در ذهنتان مجسم می‌کنید: از ماشین‌های پرنده گرفته...