آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۶

جرم: دختر مجرد بودن

جرم: دختر مجرد بودن

روزنامه قانون –  فاطمه رمضانیان: ۹۸۰ هزار دختر ایرانی در آستانه تجرد قطعی قرار دارند. بسیاری از زنان نیز، به واسطه زندگی مشترک ناموفق و طلاق، مجرد محسوب می شوند. هنوز نگاه جامعه این...